8
Left Right

Plánování výletů

Díky mapám na Internetu je dnes možné si bez problému naplánovat turistický výlet, cyklistickou trasu, vybrat si naučnou stezku, podívat se na názvy ulic či se „porozhlédnout“ po okolí. V mapách jsou také vyznačena zajímavá místa, památky, restaurace či zastávky městské hromadné dopravy. Přes internetové stránky, které se zabývají jízdními řády, je možné si vyhledat nejkratší spojení do vytyčeného cíle.

Mapy na Internetu

Mapy na Internetu vypadají jako klasické mapy papírové a mnohdy jsou svým provedením ještě daleko přehlednější. Nemusíme se tedy bát, že v nich nebudeme umět číst. Nejčastěji používané jsou ty na Seznamu a na Googlu. Jedná se o mapy celého světa, nemusíme tedy vyhledávat na každý stát jinou mapu a máme tak vše na jednom místě. Mapy na Internetu jsou takzvaně interaktivní (reagují na naše podměty) a to je bezesporu jejich hlavní výhodou. Další výhodou je jejich aktuálnost. Při neustálé výstavbě nových silnic, dálnic, zastávek a podobně nám papírové mapy každým dnem zastarávají, ale internetové mapy na všechny změny co možná nejdříve reagují.

V mapě na Internetu se pohybujeme nejlépe pomocí myši. Kolečkem na myši přibližujeme a oddalujeme náhled, uchopením levého tlačítka se posouváme do všech směrů. Na Googlu můžeme přepínat mezi základním pohledem a pohledem leteckým, kdy v mapě vidíme reálný stav místa a jeho budovy i zeleň. V mapách na Seznamu tato možnost také existuje a navíc ještě můžeme přepnout na mapu turistickou (kde jsou vidět stezky i vrstevnice), zimní (hlavně pro běžkaře), fotografickou (s fotkami zajímavých míst), zeměpisnou (jako v atlase) anebo z 19. století (historické provedení).

Přes vyhledávací políčko, které u každé mapy nalezneme, můžeme vyhledat konkrétní město, vesničku, ulici či přesnou adresu a to na celém světě. Přes další ikonku, kterou bývá nejčastěji zakroucená směrová šipka, je možné naplánovat trasu našeho výletu. Zadáme místo ze kterého budeme startovat a poté cíl kam chceme dorazit a potvrdíme tlačítkem vyhledat či naplánovat trasu. Mapu můžeme přizpůsobit tomu, zda jedeme autem, na kole nebo půjdeme pěšky. V turistické mapě můžeme zadat trasu, která nepovede po běžných komunikacích, ale třeba lesem. Naopak při plánování trasy automobilem, můžeme do našich požadavků ještě zadat „vyhnout se placeným úsekům“ a to v tom případě, že nemáme dálniční známku. Mapa tak trasu přehodnotí a nabídne nám trasu objízdnou. Při zadání startu a cíle (autem nebo pěšky), se nám trasa zvýrazní v dané mapě a také se jednotlivé úseky popíší v rozpisu cesty. V rozpisu nalezneme, kde je potřeba odbočit, po jaké silnici pojedeme, kolik kilometrů trasa měří a také kolik času nám cesta přibližně zabere.

Pokud již víme, co bude naším cílem, je možné se v mapě porozhlédnout po jeho okolí. Zjistíme tak, kde je jaké restaurace, kino, autobusová stanice nebo třeba lékárna, pošta či bankomat. V těchto elektronických mapách je mnohem snazší orientace, jelikož nám nabízejí reálné, satelitní snímky a my si tak přímo prohlížíme daná místa nebo ulice. Z tohoto pohledu je nejdále Google, který na svých mapách nabízí možnost „street view“ což je 3D (trojrozměrný) pohled z úrovně ulice. Vypadá to, jako bychom na dané ulici stáli, rozhlíželi se kolem dokola a procházeli jí. Jako bychom v tom místě opravdu byli. Tato možnost je ukrytá pod ikonkou žlutého panáčka na Google mapách.

Mapy jsou na Internetu zdarma. Vše co si v mapách vyhledáme, je možné si vytisknout a vytvořit si tak kompromis mezi elektronickou mapou a mapou papírovou. Mapy jsou také dostupné ve verzích pro chytré telefony a tablety. Můžeme je tak mít neustále sebou a používat je také jako navigaci do auta. V tomto případě je ale potřeba mít zakoupené internetové připojení (internetová data) v mobilu anebo si naplánovat trasu doma a poté jí použít v takzvané offline verzi (bez potřeby internetového připojení). V případě cesty do zahraničí, doporučujeme používat právě tuto offline verzi, jelikož roamingová (zahraniční) internetová data jsou drahá.

Jízdní řády

Na Internetu máme k dispozici také aktuální jízdní řády. Nejoblíbenější je internetová stránka idos.cz. Zde si můžeme vyhledat městskou i meziměstskou hromadnou dopravu. Jízdní řády vlaků, autobusů, tramvají, metra či trolejbusů ve všech českých městech.

Na této internetové stránce postupně vyplňujeme daný formulář. Jako první je potřeba zvolit, jaký jízdní řád vlastně chceme otevřít. Zda vyhledáváme spojení v Praze, ve Zlíně, v Karlových Varech a zda chceme otevřít jízdní řád vlaků, autobusů či hromadné dopravy. Vše tam máme pro lepší přehlednost vypsané. Poté zadáváme, odkud budeme vyjíždět a kam chceme dorazit. Hledáme-li městské spojení, musíme do startu i cíle zadat název konkrétní zastávky. Hledáme-li meziměstské spojení, stačí zadat název měst, ze kterého vyrážíme a do kterého se potřebujeme dostat. I zde, po zapsání prvních písmen, nám bude vyskakovat nápověda pro bližší upřesnění. Dále zadáme datum našeho plánovaného odjezdu a upřesníme také čas, kdy chceme do našeho spojení nastoupit. Pak už jen spojení odsouhlasíme tlačítkem „hledat“. V tu chvíli se nám na obrazovce zobrazí tři možná spojení – naplánovaná trasa a řádek po řádku můžeme pročítat detaily spojení. Jak dlouho nám bude cesta trvat, kolik měří kilometrů, kolik stojí jízdenka, na jaké stanici přestupujeme, jakým spojením vlastně pojedeme a tak dále. Na všechno, co nám na této stránce vyskočí, je možné si kliknout a přečíst si tak další a další detaily spojení. U vlaků je například vidět i řazení vagonů, anebo jestli na plánované trase neprobíhá momentálně výluka. Tyto jízdní řády nám reagují na aktuální změny. To například znamená, že když momentálně nejezdí spojení z důvodu přestavby trati, tak nám toto spojení ani nenabídne – jakoby vůbec neexistovalo. Nestane se nám tedy, že zůstaneme ztracení někde na půli cesty.

Na těchto stránkách je také možné dohledat zastávkové jízdní řády. Nahoře v liště tuto možnost najdeme a po kliknutí opět zvolíme, jaký jízdní řád otevíráme – v jakém městě se nacházíme. Poté zadáme do řádku „linka“ číslo našeho spojení, směr jakým chceme jezdit a název naší zastávky. Po stisknutí tlačítka „hledat“, se nám zobrazí zastávkový jízdní řád. Je to ten jízdní řád, který si přímo pročítáme na jednotlivých zastávkách.

Jízdní řády fungují vlastně stejně jako mapy (viz výše). Jsou zdarma, jsou interaktivní, jsou aktuálně upravovány, vše si můžeme vytisknout a jsou také vytvořeny ve verzích pro mobilní telefony a tablety.

Chcete-li se o možnostech plánování výletů dozvědět více, klikněte na následující odkazy:
Internet na cestách. Jak na Internet,
Plánování dovolené. Jak na Internet,
Lokalizace. Jak na Internet
Google mapy. Google.,
Seznam mapy. Seznam,
Jízdní řády. Idos.cz.

Nahoru